Διεπιστημονική ομάδα

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Λογο…Θεραπεύειν» αποτελείται λογοθεραπεύτριες, εργοθεραπεύτριες, ψυχολόγο, ειδική παιδαγωγό και φιλόλογο.