Μέθοδοι/Πιστοποιήσεις

  Το κέντρο ακολουθεί πιστά τις επιστημονικές εξελίξεις και ενημερώνεται για τις νέες μεθόδους οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα. Έτσι, στο κέντρο εφαρμόζονται πρωτοποριακές μέθοδοι εκμάθησης, συστήματα και προγράμματα θεραπείας κάποια από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

TEACCH (Δομημένη Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας)

PECS (Σύστημα ανάπτυξης επικοινωνίας με τη χρήση νοημάτων και συμβόλων)

MAKATON (Πρόγραμμα ανάπτυξης επικοινωνίας με τη χρήση νοημάτων και συμβόλων)

Μ.Ο.R.E. (Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και Στάση Σώματος – Ενσωματώνοντας το Στόμα Με Αισθητηριακές & Στασικές Λειτουργίες) 

Βαρύτητα (Βαρύτητα για την Αισθητικοκινητική Ανάπτυξη Βρεφών και Παιδιών)

Oral Placement Therapy (ΟPT) (Θεραπευτική Μέθοδος με μυο-κινητικές δραστηριότητες των αρθρωτών)

Video Modeling (Επίδειξη Συμπεριφοράς προς μίμηση με χρήση βίντεο)

ACC – Augmentative and Alternative Communication (Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία)

Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)

Social Stories (Κοινωνικές Ιστορίες)

Mini- KIDS: Θεραπεία Τροποποίησης του Τραυλισμού για Παιδιά 2-6 ετών

Attention Autism (Προσοχή, Επικοινωνία, Κοινωνική Αλληλεπίδραση)

Aισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration, SI)