Ο χώρος μας

Το κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Λογο…Θεραπεύειν» αποτελεί έναν χώρο 330 τ.μ. στον Γέρακα.

Αποτελείται από 12 αίθουσες συνολικά:

4 είναι αίθουσες εργοθεραπείας – αισθητηριακής ολοκλήρωσης,

2 αίθουσες λογοθεραπείας,

2 αίθουσες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής,

1 αίθουσα ειδικού παιδαγωγικού

1 αίθουσα αξιολογήσεων και συμβουλευτικής (με παράθυρο παρακολούθησης)

1 μεγάλη αίθουσα όπου πραγματοποιείται η καθημερινή σχολική μελέτη

και το γραφείο Διεύθυνσης.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ