Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία παιδιών

Η ψυχοθεραπεία παιδιών διαφέρει σημαντικά από αυτή των ενηλίκων, καθώς ως κύριο εργαλείο χρησιμοποιείται το παιχνίδι (ζωγραφική, πηλό, άμμο, κουκλοθέατρο κ.ά.). Το παιχνίδι λειτουργεί ως μέσο απελευθέρωσης του παιδιού από φόβους, άγχη, συγκρούσεις και εντάσεις. Η ψυχοθεραπεία παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο όπου δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματα τους.

Ψυχοθεραπεία εφήβων

Η ψυχοθεραπεία εφήβων αντλεί στοιχεία τόσο από τη ψυχοθεραπεία παιδιών όσο και από των ενηλίκων. Ο θεραπευτής προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του εφήβου. Η ένταξη του εφήβου στη θεραπευτική διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν είναι και ο ίδιος σύμφωνος. Ο έφηβος μέσα στο υποστηρικτικό και μη-επικριτικό θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να διερευνήσει τη ταυτότητα του, να εκφράσει και να επεξεργαστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, να αναπτύξει νέους λειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς, να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του, λαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη.

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας λαμβάνει χώρα, συνήθως, μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια 45 λεπτών. Η διατήρηση της ίδιας ημέρας και ώρας κάθε εβδομάδα παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο που διευκολύνει την ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης και την καλλιέργεια μιας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών και έχει ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου. Ο γονέας μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής μπορεί να γίνει «συν-θεραπευτής» του παιδιού στο σπίτι, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών του παιδιού. Τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι: δυσκολίες σχολικής προσαρμογής, προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού στο σπίτι ή στο σχολείο, συναισθηματικές δυσκολίες του παιδιού, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, πένθος, διαζύγιο.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο ή μια φορά το μήνα, αναλόγως τις ανάγκες της εκάστοτε οικογένειας. Μπορούν να συμμετέχουν και οι δύο γονείς/ κηδεμόνες ή ο ένας.


Άλλες υπηρεσίες:

Θεραπεία Ζεύγους

Ομαδικές θεραπείες

Online συνεδρίες μέσω Skype