Το Κέντρο

 Το Κέντρο Λογοθεραπείας «Λογο…Θεραπεύειν – Κόλλια Αλ. Αναστασία» βρίσκεται στον Γέρακα και αποτελεί ένα νέο και σύγχρονο χώρο, ο οποίος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε ατόμου.


  Σκοπός  του κέντρου είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε παιδιά/εφήβους και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της επικοινωνίας, του λόγου, της μάθησης και της ομιλίας.


 Η προσέγγιση είναι βιωματική και τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, αλλά και μέσω του πλούσιου διαδραστικού υλικού που παρέχεται.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

people in front of macbook pro
  • Στο πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται συνέντευξη με τους γονείς του παιδιού/ εφήβου στην οποία γίνεται λήψη του ιατρικού, οικογενειακού και αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού και γίνεται αντιληπτό το αίτημα των γονέων.

girls on desk looking at notebook
  • Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του ιστορικού και διευκρινιστεί ο λόγος προσέλευσης, ακολουθεί η αξιολόγηση του παιδιού/εφήβου η οποία πραγματοποιείται μέσω χορήγησης διαγνωστικών εργαλείων και δοκιμασιών ανάλογων της χρονολογικής του ηλικίας.

Check out the Checking-in process - Legal For Landlords
  • Τέλος, ακολουθεί η διαγνωστική διαδικασία και διαμορφώνεται το κατάλληλο πρόγραμμα θεραπείας, ορίζοντας στόχους οι οποίοι είναι βασισμένοι στις ανάγκες του κάθε παιδιού/ εφήβου και ανταποκρίνονται στις δυνατότητές του.

*Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης του παιδιού στο χώρο του κέντρου λόγω κινητικών ή άλλων ιατρικών προβλημάτων δίνεται η δυνατότητα για κατ’ οίκον συνεδρίες.

ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ