Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Ο Αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από διαταραχές στην κοινωνική επικοινωνία και στερεότυπες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις και ενδιαφέροντα. Οι δυσκολίες και οι περιορισµοί που εμφανίζονται στον αυτισμό ποικίλουν σε βαρύτητα από άτοµο σε άτοµο και αποτελούν διάχυτο χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας του. Σε όλες τις µορφές αυτισµού, ακόµη και στις ήπιες, υπάρχουν ορισµένες διαταραχές … Συνεχίστε να διαβάζετε Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.